KAN GRUBUNA GÖRE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

İnsan vücudunun belki de en önemli maddesi , olmazsa olmazı yani. Vücudumuzun % 7-8 ‘ i kandan oluÅŸur. Bir damla kan bile , insanların hayatında köklü deÄŸiÅŸiklikler yaratabilir. Kırmızı renkli , damarlarımızda dolaÅŸan bu sıvının vücutta üstlendiÄŸi en önemli görev , hücrelere oksijen ulaÅŸtırmaktır.Ayrıca vücut için önem arz eden maddeleri de taşıyor ve vücuttaki zarlı maddelerin atılmasına da yardımcıdır. Damarlarda oluÅŸan yırtıkları anında onaran bir bekçidir adeta kan.

En eski kan grubu ise , “O” grubudur. O grubu “avcı ” , A grubu ” çiftçi ” , B grubu ” göçebe ” ve AB grubu ise ” modern ” olarak adlandırılmıştır.

Kan gruplarının karakter özellikleri incelendiÄŸinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 0 grubu kan taşıyan insanların kendine güvenen ve cesaretli insanlar oldukları , A grubundaki insanların sinirli ve hassas bir yapıya sahip oldukları , B grubundakilerin diÄŸerleriyle uyumlu , iletiÅŸimi yüksek ve yaratıcı fikirlere sahip oldukları ve AB grubundaki insanların ise ; en çekici ve ilginç insanlar oldukları belirlenmiÅŸtir. Ayrıca Japon uzmanların yapmış olduÄŸu bir araÅŸtırmaya göre , kan gruplarının insan kiÅŸiliÄŸiyle yakından ilgisi olduÄŸu ortaya çıktı. Japon uzmanlar “ İnsan vücudunun kimyası ile kiÅŸilik arasında önemli baÄŸlar vardır. Kan grupları bunlardan biri “ diyerek açıklama yapmışlardır..

Åžimdide kan gruplarına göre karakter özelliklerini ayrıntılı biçimde ele alalım. Kan grubu ve kiÅŸilik arasındaki iliÅŸkiyi incelersek :

” O ” GRUBU : En Cesur ve Güçlü

Bu kan grubu taşıyan herkes gücü , dayanıklığı , kendine güveni , cesareti , sezgiyi ve tanrı vergisi bir iyimserliÄŸi genetik hafızalarında taşırlar. Melodik mizaç özelliÄŸine sahiptirler. Bunlar yaÅŸamın tadını en iyi çıkaran , dünya nimetlerinden en geniÅŸ biçimde yararlanan kiÅŸilerdir. Hayati bir melodi gibi yaÅŸar ve kavrarlar, fazla ciddiye almazlar. İçinde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla anlaşırlar, olumlu iliÅŸkiler kurmada üzerlerine kimse yoktur. Onlara ters düşmeden , olumlu iliÅŸkiler kurmayı baÅŸararak yaÅŸarlar. Bu engin uyum düzeni içinde , önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla yararlanırlar. Amaçlarındıkları sonuca , büyük uÄŸraÅŸlara kalkışmadan , kolayca ulaşırlar. Onların bu baÅŸarılarındaki en büyük etken , dış dünyayla , sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalarıdır. Modaya , havaya , zamana hemen uyum saÄŸlarlar. Herhangi birine çok deÄŸiÅŸik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp ÅŸaşırmaz , ürküp sinmez , bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç düşünceleri , aykırı fikir ve eÄŸilimleri yoktur. SaÄŸlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiÅŸ liderlik özellikleri ve baÅŸarı için gerekli güdüye sahip olmak  “O”  grubu insanlarının anahtar özelliklerindendir..

devamını oku

KAN GRUBUNA GÖRE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

İnsan vücudunun belki de en önemli maddesi , olmazsa olmazı yani. Vücudumuzun % 7-8 ‘ i kandan oluÅŸur. Bir damla kan bile , insanların hayatında köklü deÄŸiÅŸiklikler yaratabilir. Kırmızı renkli , damarlarımızda dolaÅŸan bu sıvının vücutta üstlendiÄŸi en önemli görev , hücrelere oksijen ulaÅŸtırmaktır.Ayrıca vücut için önem arz eden maddeleri de taşıyor ve vücuttaki zarlı maddelerin atılmasına da yardımcıdır. Damarlarda oluÅŸan yırtıkları anında onaran bir bekçidir adeta kan.

En eski kan grubu ise , “O” grubudur. O grubu “avcı ” , A grubu ” çiftçi ” , B grubu ” göçebe ” ve AB grubu ise ” modern ” olarak adlandırılmıştır.

Kan gruplarının karakter özellikleri incelendiÄŸinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 0 grubu kan taşıyan insanların kendine güvenen ve cesaretli insanlar oldukları , A grubundaki insanların sinirli ve hassas bir yapıya sahip oldukları , B grubundakilerin diÄŸerleriyle uyumlu , iletiÅŸimi yüksek ve yaratıcı fikirlere sahip oldukları ve AB grubundaki insanların ise ; en çekici ve ilginç insanlar oldukları belirlenmiÅŸtir. Ayrıca Japon uzmanların yapmış olduÄŸu bir araÅŸtırmaya göre , kan gruplarının insan kiÅŸiliÄŸiyle yakından ilgisi olduÄŸu ortaya çıktı. Japon uzmanlar “ İnsan vücudunun kimyası ile kiÅŸilik arasında önemli baÄŸlar vardır. Kan grupları bunlardan biri “ diyerek açıklama yapmışlardır..

Åžimdide kan gruplarına göre karakter özelliklerini ayrıntılı biçimde ele alalım. Kan grubu ve kiÅŸilik arasındaki iliÅŸkiyi incelersek :

” O ” GRUBU : En Cesur ve Güçlü

Bu kan grubu taşıyan herkes gücü , dayanıklığı , kendine güveni , cesareti , sezgiyi ve tanrı vergisi bir iyimserliÄŸi genetik hafızalarında taşırlar. Melodik mizaç özelliÄŸine sahiptirler. Bunlar yaÅŸamın tadını en iyi çıkaran , dünya nimetlerinden en geniÅŸ biçimde yararlanan kiÅŸilerdir. Hayati bir melodi gibi yaÅŸar ve kavrarlar, fazla ciddiye almazlar. İçinde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla anlaşırlar, olumlu iliÅŸkiler kurmada üzerlerine kimse yoktur. Onlara ters düşmeden , olumlu iliÅŸkiler kurmayı baÅŸararak yaÅŸarlar. Bu engin uyum düzeni içinde , önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla yararlanırlar. Amaçlarındıkları sonuca , büyük uÄŸraÅŸlara kalkışmadan , kolayca ulaşırlar. Onların bu baÅŸarılarındaki en büyük etken , dış dünyayla , sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalarıdır. Modaya , havaya , zamana hemen uyum saÄŸlarlar. Herhangi birine çok deÄŸiÅŸik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp ÅŸaşırmaz , ürküp sinmez , bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç düşünceleri , aykırı fikir ve eÄŸilimleri yoktur. SaÄŸlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiÅŸ liderlik özellikleri ve baÅŸarı için gerekli güdüye sahip olmak  “O”  grubu insanlarının anahtar özelliklerindendir..

devamını oku

Please like & share:

KAN GRUBUNA GÖRE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

İnsan vücudunun belki de en önemli maddesi , olmazsa olmazı yani. Vücudumuzun % 7-8 ‘ i kandan oluÅŸur. Bir damla kan bile , insanların hayatında köklü deÄŸiÅŸiklikler yaratabilir. Kırmızı renkli , damarlarımızda dolaÅŸan bu sıvının vücutta üstlendiÄŸi en önemli görev , hücrelere oksijen ulaÅŸtırmaktır.Ayrıca vücut için önem arz eden maddeleri de taşıyor ve vücuttaki zarlı maddelerin atılmasına da yardımcıdır. Damarlarda oluÅŸan yırtıkları anında onaran bir bekçidir adeta kan.

En eski kan grubu ise , “O” grubudur. O grubu “avcı ” , A grubu ” çiftçi ” , B grubu ” göçebe ” ve AB grubu ise ” modern ” olarak adlandırılmıştır.

Kan gruplarının karakter özellikleri incelendiÄŸinde ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. 0 grubu kan taşıyan insanların kendine güvenen ve cesaretli insanlar oldukları , A grubundaki insanların sinirli ve hassas bir yapıya sahip oldukları , B grubundakilerin diÄŸerleriyle uyumlu , iletiÅŸimi yüksek ve yaratıcı fikirlere sahip oldukları ve AB grubundaki insanların ise ; en çekici ve ilginç insanlar oldukları belirlenmiÅŸtir. Ayrıca Japon uzmanların yapmış olduÄŸu bir araÅŸtırmaya göre , kan gruplarının insan kiÅŸiliÄŸiyle yakından ilgisi olduÄŸu ortaya çıktı. Japon uzmanlar “ İnsan vücudunun kimyası ile kiÅŸilik arasında önemli baÄŸlar vardır. Kan grupları bunlardan biri “ diyerek açıklama yapmışlardır..

Åžimdide kan gruplarına göre karakter özelliklerini ayrıntılı biçimde ele alalım. Kan grubu ve kiÅŸilik arasındaki iliÅŸkiyi incelersek :

” O ” GRUBU : En Cesur ve Güçlü

Bu kan grubu taşıyan herkes gücü , dayanıklığı , kendine güveni , cesareti , sezgiyi ve tanrı vergisi bir iyimserliÄŸi genetik hafızalarında taşırlar. Melodik mizaç özelliÄŸine sahiptirler. Bunlar yaÅŸamın tadını en iyi çıkaran , dünya nimetlerinden en geniÅŸ biçimde yararlanan kiÅŸilerdir. Hayati bir melodi gibi yaÅŸar ve kavrarlar, fazla ciddiye almazlar. İçinde bulundukları ortama çok iyi uyum gösterirler. Tüm insanlarla ve bütün varlıklarla anlaşırlar, olumlu iliÅŸkiler kurmada üzerlerine kimse yoktur. Onlara ters düşmeden , olumlu iliÅŸkiler kurmayı baÅŸararak yaÅŸarlar. Bu engin uyum düzeni içinde , önlerine sunulan olanaklardan rahatlıkla yararlanırlar. Amaçlarındıkları sonuca , büyük uÄŸraÅŸlara kalkışmadan , kolayca ulaşırlar. Onların bu baÅŸarılarındaki en büyük etken , dış dünyayla , sudaki hidrojenle oksijen gibi uyumlu olmalarıdır. Modaya , havaya , zamana hemen uyum saÄŸlarlar. Herhangi birine çok deÄŸiÅŸik ve ters gelebilecek bir ortam düşünelim. Onlar bu ortam içinde dağılıp ÅŸaşırmaz , ürküp sinmez , bir köşeye çekilip donup kalmazlar. Hemen uyum gösterirler. Sivri ve uç düşünceleri , aykırı fikir ve eÄŸilimleri yoktur. SaÄŸlıklı bir bünye ve iyimserlikle desteklenmiÅŸ liderlik özellikleri ve baÅŸarı için gerekli güdüye sahip olmak  “O”  grubu insanlarının anahtar özelliklerindendir..

devamını oku">

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir