meditasyonl

MEDİTASYON

 

Meditasyon ; Latince meditatio kelimesinden türetilmiÅŸ , sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde ” derin düşünme “ anlamına gelmekte olan bir terim olup , sözlüklerde ise , ” kiÅŸinin iç huzuru , sükûnet , deÄŸiÅŸik ÅŸuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaÅŸmasına olanak veren , zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad “ olarak tanımlanır. Meditasyon , birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniÄŸidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kiÅŸi kendini toplar ve zihnini , ruhunu dinlendirir. DoÄŸu kültürlerinde meditasyon , köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu , her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar ; boÅŸluk , farkındalık , tek olma , burada ve ÅŸimdide olma , düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon (TM) için : ” Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici , sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduÄŸu ve genellikle iç mutluluÄŸu yaÅŸatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız ” denilmektedir..

YÃœRÃœMELİ MEDİTASYON : Genelde herhangi bir bedensel eylem , bir meditasyon tekniÄŸinin odak noktası olmuÅŸtur. İnsanların yapmak zorunda olduÄŸu en basit bir eylem olan “ yürümek ” hem Hıristiyan kültüründe hem de UzakdoÄŸu geleneklerinde ( Zen Budizmi ‘ nde) meditasyon uygulamasıdır. Bu tekniÄŸin batıdaki en önemli temsilcisi Vietnam kökenli , fakat 1971 ’ den beri Fransa ’ da yaÅŸayan Budist rahip Thich Nhat Hanh ’ dır.

DANS ETME : Dans etme , UzakdoÄŸu ’ dan esinlenerek geliÅŸtirilmiÅŸ meditasyon tekniklerinin bazılarında , meditasyonun hazırlık aÅŸaması olarak kabul edilir. DoÄŸu geleneklerinde , Sufizm ’ de var olan derviÅŸ dansı , İslam inancında manevi dünyaya yönelmenin bir aÅŸamasıdır. DerviÅŸ dansını (Semah) ; farkında olma ve derin düşünce, bedenin manevi anlamda özgür olma durumu takip eder. Bu özgürlük , meditasyona (İslam ’ daki ismi zikir) , sonsuz Allah aÅŸkına ulaÅŸmaya bir hazırlıktır.

MÃœZİK VE ÅžİİR : ÇoÄŸu okullarda müzik ve ritimsel sesler meditasyon yapmak için kullanılır. Hıristiyan geleneklerinde özellikle korolar meditasyonda yaygın olarak görülür. İslamiyet ’ te tespih çekerek okunan dualar , Budizm ve Hinduizm ’ deki Mantra ’ lar benzer meditasyon özelliklerine sahiptir. Hinduizm ve Budizm ’ de Mantra ’ lar ya sessiz , kısık sesli söylenir ya da ÅŸarkı olarak söylenir.

MUM IÅžIÄžI VEYA LOÅž IÅžIK : Derin bir meditasyon konumunu elde etmede çok yardımcı olur. Mum ışığına bakmak sizi rahatlatır ve düşüncelerinizi azaltır. LoÅŸ ışık ise tamamen düşüncelerinizi temizler. Bunun dışında ; alev , çevrenizdeki negatif enerjileri yakar ve böylece meditasyon konumunun içine girmek kolaylaşır..

MEDİTASYONUN FAYDALARI

DiÄŸer bir etkin ve aynı zamanda çok kolay bir teknik ise sadece ” affediyorum ” demektir. Bunu söylerken , özellikle birini hatırlamayın. Kendinizde dâhil genelde herkesi affedin. Bunu kalbinizden söyleyin ve bunun düşüncesiz kalmada nasıl yardım edeceÄŸini göreceksiniz.

Meditasyonun diÄŸer bir pozitif etkisi de ; günlük hayatımıza getirdiÄŸi dengedir. O denge sonucu , kiÅŸi ne iÅŸ yaparsa yapsın , onu daha iyi yapar ve daha çok çaba harcar. Böylece , kiÅŸi iÅŸte daha baÅŸarılı olur ve bu baÅŸarı çok sıkı ya da çok fazla çalışarak deÄŸil ancak iÅŸi daha iyi yaparak kazanılır. Düzenli olarak meditasyon yapan kiÅŸi , iÅŸinden neÅŸe duyar ve bununla kendisini tüketmeden baÅŸarılı olur. Benzer ÅŸekilde , ailemiz ve sosyal iliÅŸkilerimizde geliÅŸir. Çünkü meditasyon yapan bir kiÅŸi diÄŸerlerinde hatalar bulmak yerine kendine bakma davranışını kazanır. Daha da fazlası , böyle bir kiÅŸi , diÄŸerlerine karşı daha pozitif bir davranış içinde olur ve onlarla tartışmak yerine insanlara yardım eder.

Meditasyon bütün çakraların açılmasına ve temizlenmesine yardım ettikçe , onların esas kaliteleri kendilerini göstermeye baÅŸlarlar. KiÅŸi , masum , yaratıcı , cömert , korkusuz , sevgi dolu ve affedici hale gelir..

devamını oku

meditasyonl

MEDİTASYON

 

Meditasyon ; Latince meditatio kelimesinden türetilmiÅŸ , sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde ” derin düşünme “ anlamına gelmekte olan bir terim olup , sözlüklerde ise , ” kiÅŸinin iç huzuru , sükûnet , deÄŸiÅŸik ÅŸuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaÅŸmasına olanak veren , zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad “ olarak tanımlanır. Meditasyon , birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniÄŸidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kiÅŸi kendini toplar ve zihnini , ruhunu dinlendirir. DoÄŸu kültürlerinde meditasyon , köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu , her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar ; boÅŸluk , farkındalık , tek olma , burada ve ÅŸimdide olma , düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon (TM) için : ” Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici , sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduÄŸu ve genellikle iç mutluluÄŸu yaÅŸatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız ” denilmektedir..

YÃœRÃœMELİ MEDİTASYON : Genelde herhangi bir bedensel eylem , bir meditasyon tekniÄŸinin odak noktası olmuÅŸtur. İnsanların yapmak zorunda olduÄŸu en basit bir eylem olan “ yürümek ” hem Hıristiyan kültüründe hem de UzakdoÄŸu geleneklerinde ( Zen Budizmi ‘ nde) meditasyon uygulamasıdır. Bu tekniÄŸin batıdaki en önemli temsilcisi Vietnam kökenli , fakat 1971 ’ den beri Fransa ’ da yaÅŸayan Budist rahip Thich Nhat Hanh ’ dır.

DANS ETME : Dans etme , UzakdoÄŸu ’ dan esinlenerek geliÅŸtirilmiÅŸ meditasyon tekniklerinin bazılarında , meditasyonun hazırlık aÅŸaması olarak kabul edilir. DoÄŸu geleneklerinde , Sufizm ’ de var olan derviÅŸ dansı , İslam inancında manevi dünyaya yönelmenin bir aÅŸamasıdır. DerviÅŸ dansını (Semah) ; farkında olma ve derin düşünce, bedenin manevi anlamda özgür olma durumu takip eder. Bu özgürlük , meditasyona (İslam ’ daki ismi zikir) , sonsuz Allah aÅŸkına ulaÅŸmaya bir hazırlıktır.

MÃœZİK VE ÅžİİR : ÇoÄŸu okullarda müzik ve ritimsel sesler meditasyon yapmak için kullanılır. Hıristiyan geleneklerinde özellikle korolar meditasyonda yaygın olarak görülür. İslamiyet ’ te tespih çekerek okunan dualar , Budizm ve Hinduizm ’ deki Mantra ’ lar benzer meditasyon özelliklerine sahiptir. Hinduizm ve Budizm ’ de Mantra ’ lar ya sessiz , kısık sesli söylenir ya da ÅŸarkı olarak söylenir.

MUM IÅžIÄžI VEYA LOÅž IÅžIK : Derin bir meditasyon konumunu elde etmede çok yardımcı olur. Mum ışığına bakmak sizi rahatlatır ve düşüncelerinizi azaltır. LoÅŸ ışık ise tamamen düşüncelerinizi temizler. Bunun dışında ; alev , çevrenizdeki negatif enerjileri yakar ve böylece meditasyon konumunun içine girmek kolaylaşır..

MEDİTASYONUN FAYDALARI

DiÄŸer bir etkin ve aynı zamanda çok kolay bir teknik ise sadece ” affediyorum ” demektir. Bunu söylerken , özellikle birini hatırlamayın. Kendinizde dâhil genelde herkesi affedin. Bunu kalbinizden söyleyin ve bunun düşüncesiz kalmada nasıl yardım edeceÄŸini göreceksiniz.

Meditasyonun diÄŸer bir pozitif etkisi de ; günlük hayatımıza getirdiÄŸi dengedir. O denge sonucu , kiÅŸi ne iÅŸ yaparsa yapsın , onu daha iyi yapar ve daha çok çaba harcar. Böylece , kiÅŸi iÅŸte daha baÅŸarılı olur ve bu baÅŸarı çok sıkı ya da çok fazla çalışarak deÄŸil ancak iÅŸi daha iyi yaparak kazanılır. Düzenli olarak meditasyon yapan kiÅŸi , iÅŸinden neÅŸe duyar ve bununla kendisini tüketmeden baÅŸarılı olur. Benzer ÅŸekilde , ailemiz ve sosyal iliÅŸkilerimizde geliÅŸir. Çünkü meditasyon yapan bir kiÅŸi diÄŸerlerinde hatalar bulmak yerine kendine bakma davranışını kazanır. Daha da fazlası , böyle bir kiÅŸi , diÄŸerlerine karşı daha pozitif bir davranış içinde olur ve onlarla tartışmak yerine insanlara yardım eder.

Meditasyon bütün çakraların açılmasına ve temizlenmesine yardım ettikçe , onların esas kaliteleri kendilerini göstermeye baÅŸlarlar. KiÅŸi , masum , yaratıcı , cömert , korkusuz , sevgi dolu ve affedici hale gelir..

devamını oku

Please like & share:
meditasyonl

MEDİTASYON

 

Meditasyon ; Latince meditatio kelimesinden türetilmiÅŸ , sözcük anlamıyla birçok Batı dilinde ” derin düşünme “ anlamına gelmekte olan bir terim olup , sözlüklerde ise , ” kiÅŸinin iç huzuru , sükûnet , deÄŸiÅŸik ÅŸuur halleri elde etmesine ve öz varlığına ulaÅŸmasına olanak veren , zihnini denetleme teknikleri ve deneyimlerine verilen ad “ olarak tanımlanır. Meditasyon , birçok kültürde ve dinde uygulanan manevi bir arınma tekniÄŸidir. Uyanıklık ve konsantrasyon çalışmalarıyla kiÅŸi kendini toplar ve zihnini , ruhunu dinlendirir. DoÄŸu kültürlerinde meditasyon , köklü ve bilinç açıcı bir teknik olarak kabul edilir. Söz konusu olan bilinç açma durumu , her inanışa göre farklı adlandırılır. Bunlar ; boÅŸluk , farkındalık , tek olma , burada ve ÅŸimdide olma , düşüncedeki özgürlük olarak tanımlanabilir. Transandantal Meditasyon (TM) için : ” Biz meditasyonu tanımlarken onun çok dinlendirici , sakin ama artmış bir uyanıklığın da olduÄŸu ve genellikle iç mutluluÄŸu yaÅŸatan öznel bir deneyimi kazanmak amacıyla tekrar tekrar yapılan zihinsel bir teknik olarak tanımlarız ” denilmektedir..

YÃœRÃœMELİ MEDİTASYON : Genelde herhangi bir bedensel eylem , bir meditasyon tekniÄŸinin odak noktası olmuÅŸtur. İnsanların yapmak zorunda olduÄŸu en basit bir eylem olan “ yürümek ” hem Hıristiyan kültüründe hem de UzakdoÄŸu geleneklerinde ( Zen Budizmi ‘ nde) meditasyon uygulamasıdır. Bu tekniÄŸin batıdaki en önemli temsilcisi Vietnam kökenli , fakat 1971 ’ den beri Fransa ’ da yaÅŸayan Budist rahip Thich Nhat Hanh ’ dır.

DANS ETME : Dans etme , UzakdoÄŸu ’ dan esinlenerek geliÅŸtirilmiÅŸ meditasyon tekniklerinin bazılarında , meditasyonun hazırlık aÅŸaması olarak kabul edilir. DoÄŸu geleneklerinde , Sufizm ’ de var olan derviÅŸ dansı , İslam inancında manevi dünyaya yönelmenin bir aÅŸamasıdır. DerviÅŸ dansını (Semah) ; farkında olma ve derin düşünce, bedenin manevi anlamda özgür olma durumu takip eder. Bu özgürlük , meditasyona (İslam ’ daki ismi zikir) , sonsuz Allah aÅŸkına ulaÅŸmaya bir hazırlıktır.

MÃœZİK VE ÅžİİR : ÇoÄŸu okullarda müzik ve ritimsel sesler meditasyon yapmak için kullanılır. Hıristiyan geleneklerinde özellikle korolar meditasyonda yaygın olarak görülür. İslamiyet ’ te tespih çekerek okunan dualar , Budizm ve Hinduizm ’ deki Mantra ’ lar benzer meditasyon özelliklerine sahiptir. Hinduizm ve Budizm ’ de Mantra ’ lar ya sessiz , kısık sesli söylenir ya da ÅŸarkı olarak söylenir.

MUM IÅžIÄžI VEYA LOÅž IÅžIK : Derin bir meditasyon konumunu elde etmede çok yardımcı olur. Mum ışığına bakmak sizi rahatlatır ve düşüncelerinizi azaltır. LoÅŸ ışık ise tamamen düşüncelerinizi temizler. Bunun dışında ; alev , çevrenizdeki negatif enerjileri yakar ve böylece meditasyon konumunun içine girmek kolaylaşır..

MEDİTASYONUN FAYDALARI

DiÄŸer bir etkin ve aynı zamanda çok kolay bir teknik ise sadece ” affediyorum ” demektir. Bunu söylerken , özellikle birini hatırlamayın. Kendinizde dâhil genelde herkesi affedin. Bunu kalbinizden söyleyin ve bunun düşüncesiz kalmada nasıl yardım edeceÄŸini göreceksiniz.

Meditasyonun diÄŸer bir pozitif etkisi de ; günlük hayatımıza getirdiÄŸi dengedir. O denge sonucu , kiÅŸi ne iÅŸ yaparsa yapsın , onu daha iyi yapar ve daha çok çaba harcar. Böylece , kiÅŸi iÅŸte daha baÅŸarılı olur ve bu baÅŸarı çok sıkı ya da çok fazla çalışarak deÄŸil ancak iÅŸi daha iyi yaparak kazanılır. Düzenli olarak meditasyon yapan kiÅŸi , iÅŸinden neÅŸe duyar ve bununla kendisini tüketmeden baÅŸarılı olur. Benzer ÅŸekilde , ailemiz ve sosyal iliÅŸkilerimizde geliÅŸir. Çünkü meditasyon yapan bir kiÅŸi diÄŸerlerinde hatalar bulmak yerine kendine bakma davranışını kazanır. Daha da fazlası , böyle bir kiÅŸi , diÄŸerlerine karşı daha pozitif bir davranış içinde olur ve onlarla tartışmak yerine insanlara yardım eder.

Meditasyon bütün çakraların açılmasına ve temizlenmesine yardım ettikçe , onların esas kaliteleri kendilerini göstermeye baÅŸlarlar. KiÅŸi , masum , yaratıcı , cömert , korkusuz , sevgi dolu ve affedici hale gelir..

devamını oku

">

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir