zeka

 ZEKA

Bir kiÅŸinin bir veya birden fazla kültürde deÄŸer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük yada mesleki hayatında karşılaÅŸtığı bir problemi etkin ve verimli bir ÅŸekilde çözümleme yeteneÄŸidir.

Yıllardır üzerinde belki de en çok konuÅŸulan kavram “ Zeka ” olmuÅŸtur. Zekanın ne olduÄŸu , kimlerde ne düzeyde bulunduÄŸu , zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen ÅŸeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip olacağımız yüz yıllardır merak ve tartışma konusu olmuÅŸtur. Akademik eÄŸitimin ve baÅŸarının günümüzde neredeyse en önemli konu haline geldiÄŸi de göz önünde bulundurulduÄŸunda özellikle çocuklardaki zeka potansiyeli olayın en can alıcı kısmını oluÅŸturmuÅŸtur. Bütün bunlar bir yana zekanın ne olduÄŸu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşılmıştır. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduÄŸunu ve eskiden bildiÄŸimiz birçok ÅŸeyin aslında çok da doÄŸru olmadığını fark ettik. Sadece sayısal ya da sadece sözel bir zeka olmadığını hem bütün bunları kapsayan hem de tek tek daha farklı alanlardan oluÅŸan bir durum olduÄŸunu anladık. Aksi halde matematikten zayıf olan bir bireyin nasıl iyi bir müzisyen olabildiÄŸini ya da sözel anlamda sorun yaÅŸayan birisinin nasıl yüksek bir bilim ve fen kapasitesine sahip olduÄŸunu açıklayamazdık..

1) DOÄžACI – NATÃœRALİST ZEKA :

Canlıların arasındaki farklılıkları anlayabilme ve doÄŸal yaÅŸamın özelliklerine duyarlılık gösterebilme yeteneÄŸidir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu zekaya sahip kiÅŸi , doÄŸaya , doÄŸadaki canlılara çok meraklıdır ve saygılıdır. DoÄŸadaki canlıları tanıma , araÅŸtırma , sorgulama gibi alanlarda çalışmayı sever. Farklı canlı türleri arasında iliÅŸki kurmaya çalışır.

Botanik , daÄŸcılık , kimya , biyoloji , zooloji , meteoroloji , jeoloji , arkeoloji , tıp , fotoÄŸrafçılık , izcilik vb. gibi çok geniÅŸ bir alandaki mesleklerin tümü bu zeka türüne sahip kiÅŸilerin severek yapacakları iÅŸlerdir.

 • DoÄŸayı sever ve korurlar.
 • Hayvan besleme ve bitki yetiÅŸtirmeye istekli olurlar.
  2) GÖRSEL – UZAYSAL – MEKANSAL ZEKA :

Zihnimizde uzaysal (3 boyutlu) dünyayı algılayabilme yeteneÄŸidir. Görsel Zeka ; biçim , ÅŸekil , derinlik , renk , çizgi ve boÅŸluklara duyarlılıkla ilgilidir. Zihinde canlandırma gibi yetenekler ağırlıktadır. Bu zeka türüne , “ gözleri ile düşünme yeteneÄŸi ” demek daha doÄŸru olur. Åžekiller , çizgiler , imgeler , sembollerle düşünmek , çevreyi algılamakta gözlerle iletiÅŸim kurmak , canlandırmak ve üç boyutlu nesnelere görüntülerle yaklaÅŸmak ve muhakeme etmek bu zeka türüne ait özelliklerdir. Görsel-mekansal zekaya sahip birey , öğrendiÄŸi bütün her ÅŸeyi somut ve görsel malzemeye dönüştürerek gözünde , beyninde canlandırabilirler.

Bu zeka türüne sahip kiÅŸiler ressam , fotoÄŸrafçı , mühendis , mimar , tasarımcı , görsel sanatçı , rehber olabilir.
 • Bu zekaya sahip bireyler için geometrik ÅŸekiller karmaşık gelmez.
 • Ãœç boyutlu geometrik ÅŸekiller üzerinde matematiksel iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirirken oldukça baÅŸarılıdır.
 

devamını oku

 

zeka

 ZEKA

Bir kiÅŸinin bir veya birden fazla kültürde deÄŸer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük yada mesleki hayatında karşılaÅŸtığı bir problemi etkin ve verimli bir ÅŸekilde çözümleme yeteneÄŸidir.

Yıllardır üzerinde belki de en çok konuÅŸulan kavram “ Zeka ” olmuÅŸtur. Zekanın ne olduÄŸu , kimlerde ne düzeyde bulunduÄŸu , zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen ÅŸeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip olacağımız yüz yıllardır merak ve tartışma konusu olmuÅŸtur. Akademik eÄŸitimin ve baÅŸarının günümüzde neredeyse en önemli konu haline geldiÄŸi de göz önünde bulundurulduÄŸunda özellikle çocuklardaki zeka potansiyeli olayın en can alıcı kısmını oluÅŸturmuÅŸtur. Bütün bunlar bir yana zekanın ne olduÄŸu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşılmıştır. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduÄŸunu ve eskiden bildiÄŸimiz birçok ÅŸeyin aslında çok da doÄŸru olmadığını fark ettik. Sadece sayısal ya da sadece sözel bir zeka olmadığını hem bütün bunları kapsayan hem de tek tek daha farklı alanlardan oluÅŸan bir durum olduÄŸunu anladık. Aksi halde matematikten zayıf olan bir bireyin nasıl iyi bir müzisyen olabildiÄŸini ya da sözel anlamda sorun yaÅŸayan birisinin nasıl yüksek bir bilim ve fen kapasitesine sahip olduÄŸunu açıklayamazdık..

1) DOÄžACI – NATÃœRALİST ZEKA :

Canlıların arasındaki farklılıkları anlayabilme ve doÄŸal yaÅŸamın özelliklerine duyarlılık gösterebilme yeteneÄŸidir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu zekaya sahip kiÅŸi , doÄŸaya , doÄŸadaki canlılara çok meraklıdır ve saygılıdır. DoÄŸadaki canlıları tanıma , araÅŸtırma , sorgulama gibi alanlarda çalışmayı sever. Farklı canlı türleri arasında iliÅŸki kurmaya çalışır.

Botanik , daÄŸcılık , kimya , biyoloji , zooloji , meteoroloji , jeoloji , arkeoloji , tıp , fotoÄŸrafçılık , izcilik vb. gibi çok geniÅŸ bir alandaki mesleklerin tümü bu zeka türüne sahip kiÅŸilerin severek yapacakları iÅŸlerdir.

 • DoÄŸayı sever ve korurlar.
 • Hayvan besleme ve bitki yetiÅŸtirmeye istekli olurlar.

 

2) GÖRSEL – UZAYSAL – MEKANSAL ZEKA :

Zihnimizde uzaysal (3 boyutlu) dünyayı algılayabilme yeteneÄŸidir. Görsel Zeka ; biçim , ÅŸekil , derinlik , renk , çizgi ve boÅŸluklara duyarlılıkla ilgilidir. Zihinde canlandırma gibi yetenekler ağırlıktadır. Bu zeka türüne , “ gözleri ile düşünme yeteneÄŸi ” demek daha doÄŸru olur. Åžekiller , çizgiler , imgeler , sembollerle düşünmek , çevreyi algılamakta gözlerle iletiÅŸim kurmak , canlandırmak ve üç boyutlu nesnelere görüntülerle yaklaÅŸmak ve muhakeme etmek bu zeka türüne ait özelliklerdir. Görsel-mekansal zekaya sahip birey , öğrendiÄŸi bütün her ÅŸeyi somut ve görsel malzemeye dönüştürerek gözünde , beyninde canlandırabilirler.

Bu zeka türüne sahip kiÅŸiler ressam , fotoÄŸrafçı , mühendis , mimar , tasarımcı , görsel sanatçı , rehber olabilir.

 • Bu zekaya sahip bireyler için geometrik ÅŸekiller karmaşık gelmez.
 • Ãœç boyutlu geometrik ÅŸekiller üzerinde matematiksel iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirirken oldukça baÅŸarılıdır.

 

devamını oku

 

Please like & share:
zeka

 ZEKA

Bir kiÅŸinin bir veya birden fazla kültürde deÄŸer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük yada mesleki hayatında karşılaÅŸtığı bir problemi etkin ve verimli bir ÅŸekilde çözümleme yeteneÄŸidir.

Yıllardır üzerinde belki de en çok konuÅŸulan kavram “ Zeka ” olmuÅŸtur. Zekanın ne olduÄŸu , kimlerde ne düzeyde bulunduÄŸu , zekayı olumlu ya da olumsuz etkileyen ÅŸeyler ve nasıl daha yüksek zekaya sahip olacağımız yüz yıllardır merak ve tartışma konusu olmuÅŸtur. Akademik eÄŸitimin ve baÅŸarının günümüzde neredeyse en önemli konu haline geldiÄŸi de göz önünde bulundurulduÄŸunda özellikle çocuklardaki zeka potansiyeli olayın en can alıcı kısmını oluÅŸturmuÅŸtur. Bütün bunlar bir yana zekanın ne olduÄŸu yıllarca tartışıldıktan sonra üzerinde anlaşılan bir kavrama ve sonuca ulaşılmıştır. Artık zekanın bir iki cümleyle özetlenemeyecek kadar karmaşık bir sistem olduÄŸunu ve eskiden bildiÄŸimiz birçok ÅŸeyin aslında çok da doÄŸru olmadığını fark ettik. Sadece sayısal ya da sadece sözel bir zeka olmadığını hem bütün bunları kapsayan hem de tek tek daha farklı alanlardan oluÅŸan bir durum olduÄŸunu anladık. Aksi halde matematikten zayıf olan bir bireyin nasıl iyi bir müzisyen olabildiÄŸini ya da sözel anlamda sorun yaÅŸayan birisinin nasıl yüksek bir bilim ve fen kapasitesine sahip olduÄŸunu açıklayamazdık..

1) DOÄžACI – NATÃœRALİST ZEKA :

Canlıların arasındaki farklılıkları anlayabilme ve doÄŸal yaÅŸamın özelliklerine duyarlılık gösterebilme yeteneÄŸidir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu zekaya sahip kiÅŸi , doÄŸaya , doÄŸadaki canlılara çok meraklıdır ve saygılıdır. DoÄŸadaki canlıları tanıma , araÅŸtırma , sorgulama gibi alanlarda çalışmayı sever. Farklı canlı türleri arasında iliÅŸki kurmaya çalışır.

Botanik , daÄŸcılık , kimya , biyoloji , zooloji , meteoroloji , jeoloji , arkeoloji , tıp , fotoÄŸrafçılık , izcilik vb. gibi çok geniÅŸ bir alandaki mesleklerin tümü bu zeka türüne sahip kiÅŸilerin severek yapacakları iÅŸlerdir.

 • DoÄŸayı sever ve korurlar.
 • Hayvan besleme ve bitki yetiÅŸtirmeye istekli olurlar.
  2) GÖRSEL – UZAYSAL – MEKANSAL ZEKA :

Zihnimizde uzaysal (3 boyutlu) dünyayı algılayabilme yeteneÄŸidir. Görsel Zeka ; biçim , ÅŸekil , derinlik , renk , çizgi ve boÅŸluklara duyarlılıkla ilgilidir. Zihinde canlandırma gibi yetenekler ağırlıktadır. Bu zeka türüne , “ gözleri ile düşünme yeteneÄŸi ” demek daha doÄŸru olur. Åžekiller , çizgiler , imgeler , sembollerle düşünmek , çevreyi algılamakta gözlerle iletiÅŸim kurmak , canlandırmak ve üç boyutlu nesnelere görüntülerle yaklaÅŸmak ve muhakeme etmek bu zeka türüne ait özelliklerdir. Görsel-mekansal zekaya sahip birey , öğrendiÄŸi bütün her ÅŸeyi somut ve görsel malzemeye dönüştürerek gözünde , beyninde canlandırabilirler.

Bu zeka türüne sahip kiÅŸiler ressam , fotoÄŸrafçı , mühendis , mimar , tasarımcı , görsel sanatçı , rehber olabilir.
 • Bu zekaya sahip bireyler için geometrik ÅŸekiller karmaşık gelmez.
 • Ãœç boyutlu geometrik ÅŸekiller üzerinde matematiksel iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirirken oldukça baÅŸarılıdır.
 

devamını oku

 ">

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir